Kinderbijslag, fiscale voordelen, kraamgeld, studiebeurs

 

Tegenover alle uitgaven staan ook een aantal (indirecte) inkomsten. Maar reken jezelf niet rijk. Deze inkomsten zijn niet meer dan een pleister op de financiële krater die een kind slaat. Inkomsten via: kinderbijslag, fiscale voordelen, kraamgeld, studiebeurs.


Kinderbijslag

Kinderbijslag (of kindergeld) is een bedrag dat maandelijks aan het gezin wordt uitbetaald voor elk kind dat jonger is dan 18 jaar. Kinderbijslag wordt ook uitbetaald voor kinderen tot 25 jaar, indien ze nog ten laste zijn, onderwijs volgen of geen inkomsten hebben.

Alle info over kinderbijslag vind je terug op www.rkw.be. Zelfstandigen hebben een eigen regeling www.rsvz.be.

Hoeveel?

De basiskinderbijslag bedraagt: € 86,77 voor het eerste kind, € 160,55 voor het tweede kind, € 239,72 voor het derde kind en alle volgende kinderen.

Verhoging voor eenoudergezinnen (vanaf 1 mei 2011): € 44,17 voor het eerste kind, € 27,38 voor het 2de kind en € 22,08 voor het derde en elk volgend kind (indien inkomen van de ouder € 2144,07 bruto/maand NIET overschrijdt)

De bedragen zijn van toepassing sinds 1 mei 2011. Het bedrag van de kinderbijslag wordt verhoogd met een leeftijdsbijslag. Er bestaat een bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap. De kinderbijslag wordt verhoogd voor invalide werknemers, langdurig werkzoekenden (meer als 6 maanden), gepensioneerden en wezen. Meer info hierover bij je bijslagfonds.

Fiscale voordelen

Je geniet belastingsvermindering voor ieder kind ten laste. Ook de kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar (kinderopvang tot 12 jaar). Meer info op www.minfin.fgov.be. Klik op publicaties. Hieronder vind je de brochure ‘de aftrek van kosten voor kinderoppas’.

Kraamgeld

Kraamgeld is een bedrag dat je éénmalig ontvangt bij de geboorte van elk kind dat ook recht heeft op kinderbijslag. Je kan het kraamgeld aanvragen vanaf de 6de maand van de zwangerschap tot 3 jaar na de geboorte. De betaling gebeurt ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Vergezel het aanvraagformulier voor de geboorte van een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum. Indien je het kraamgeld na de geboorte aanvraagt, dan voeg je een geboorteattest bij de aanvraag.

Alle info over kraamgeld vind je terug op www.rkw.be. Zelfstandigen hebben een eigen regeling www.rsvz.be.

Hoeveel? 

Voor een eerste kind van de vader of van de moeder bedraagt het kraamgeld € 1064,79. Voor een tweede en de volgende kinderen bedraagt het kraamgeld € 801,13. Voor een meerling wordt per kind € 1064,79 betaald.

Kraamgeld wordt ook toegekend indien je kindje doodgeboren wordt en bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap.

De bedragen zijn van toepassing sinds 1 oktober 2006.

Studiebeurs

De kleuter- en basisschool zijn in beginsel gratis. Secundair en hoger onderwijs niet. Om de kosten hiervoor te dekken, komen sommige gezinnen in aanmerking voor een studiebeurs (of studietoelage). Meer info op: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

<< terug